Fundusze

Fundusze norweskie – cel, zasady działania

Fundusze norweskie to bezzwrotna pomoc finansowa, przyznana przez Norwegię, Liechtenstein oraz Islandię nowym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Na liście państw objętych pomocą znajduje się wiele